ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (2) 105 - 110 (1985)


PŘÍPRAVA A ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI HEMIHYDRÁTU SIŠIČITANU VÁPENATÉHO
 
Drochytka Rostislav
 
Vysoké učení technické, katedra technologie výroby stavebních hmot, Gorkého 7, 662 38 Brno, CZ

Při korozi pórobetonu oxidem siřičitým byl nalezen jako primární produkt reakce hemihydrát siřičitanu vápenatého. Hemihydrát siřičitanu vápenatého byl laboratorně připraven různými metodami. Preparáty CaSO₃·½H₂O byly identifikovány difraktograficky, DTA, TG, DTG a IČ spektrem. Morfologie jeho krystalu stanovena metodou SEM. Ukázalo se, že preparáty hemihydrátu siřičitanu vápenatého nelze jednoznačně morfologicky ztotožnit s produktem vznikajícím při korozi pórobetonu. Preparaci při 20 °C nebyl nalezen dihydrát siřičitanu vápenatého [l], [3]. [5], ale vždy pouze hemihydrát.


PDF (1.1 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact