ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (2) 125 - 131 (1985)


MINERALIZAČNÍ ÚČINKY HALOGENIDŮ ALKALICKÝCH KOVŮ PŘI SYNTÉZE ZrSiO₄
 
Trojan Miroslav, Šolc Zdeněk, Kuchler Milan
 
Vysoká škola chemickotechnologická, 532 10 Pardubice, CZ

Při syntéze ZrSiO₄ z výchozích oxidů ZrO₂ a SiO₂ jsou nejčastěji jako mineralizátory používány halogenidy alkalických kovů. U mineralizátorů typu MX (M = Li, Na, K, Rb, Cs; X = F, Cl, Br, J) klesá jejich účinnost, posuzována z hlediska dosaženého výtěžku ZrSiO₄ v závislosti na teplotě výpalu, v řadě od Li k Cs a od F k J. Účinnější jsou kombinace alkalických halogenidů jako vícesložkových mineralizátorů - typu MF-MX - které při použití do výchozí směsi v celkovém množství 12 mol. %, poskytuji 80-97% výtěžky. Jednotlivé kombinace přitom účinně působí v určitých teplotních intervalech, prakticky pokrývajících oblast od 650 do 1300 °C.


PDF (0.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact