ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (2) 133 - 141 (1985)


VYSOKOTEPLOTNÍ DEFORMACE KERAMICKCÝH KORUNDOVÝCH MATERIÁLŮ S ŘÍZENOU MIKROSTRUKTUROU
 
Hanykýř Vladimír 1, Trávníček Zdeněk 1, Chýlek Stanislav 2
 
1 Katedra technologie silikátů, Vysoká škola chemicko-technologická, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6, CZ
2 Výzkumný ústav elektrotechnické keramiky k. ú. o., 500 64 Hradec Králové, CZ

Z měření rychlosti deformace metodou tříbodového ohybu vzorků slinuté keramiky z oxidu hlinitého (cca 99,75 % Al₂O₃) s odstupňovanou střední velikosti krystalů d = 0,2-30 μm byly vypočteny konstanty rovnice creepu, která popisuje rychlost deformace v rozmezí teplot T = 1448 až 172.1 K a napětí σ ˂ 60 MPa. Uvažovaná je i korekce na pórovitost skutečnou. Vysokoteplotní deformace hutné korundové keramiky bez sekundární tmelící fáze je řízena hraničním mechanismem, tzv. plně akomodovaným skluzem po hranicích zrn s plastickým tokem. Aktivační energie tohoto procesu je Qc = 260,6 kJ mol-¹.


PDF (1.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact