ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (3) 235 - 247 (1985)


ANIZOTROPIE SMRŠTĚNÍ SUŠENÍM A PÁLENÍM
 
Vycudilík Pavel, Žáková Irena
 
Výzkumný ústav jemné keramiky, 360 08 Karlovy Vary-Březová, CZ

Důsledkem přednostní orientace jílových částic při tvarování plastického těsta a lití ze suspenze je anizotropie smrštění sušením a pálením. S rostoucí deformací roste smrštění ve směru kolmo ke vznikající orientaci částic. Anizotropie smrštění roste s plastičností těsta, z něhož jsou připraveny zku­šební vzorky. U těsta s polovinou plastické složky jsou malé rozdíly ve smrštění sušením, ale při pálení je smrštění kolmo k orientaci částic až trojnásobkem hodnoty v rovnoběžném směru. U plastických těst anizotropie smrštění suše­ním může být i větší než anizotropie smrštění pálením. V provozních vzorcích je výrazná anizotropie smrštění pálením.


PDF (1.2 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact