ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (3) 255 - 264 (1985)


ŽLUTÝ RUTILOVÝ PIGMENT PRO KERAMIKU
 
Šolc Zdeněk, Trojan Miroslav, Šmíd Miroslav
 
Vysoká škola chemickotechnologická, Leninovo nám. 565, 532 10 Pardubice, CZ

Pro přípravu žlutého keramického pigmentu typu Ti-Sb-Ni lze využít tuzemských bělob TiO₂ typu Pretiox. Optimální teplota výpalu reakční směsi, obsahující TiO₂, NiCO₃ nebo NiO a Sb₂O₃ , je 1150-1200 ₂C a molový poměr Sb:Ni = 2:(1,4-1,5). Při výpalu se rozkládá NiCO₃ na NiO, Sb₂O₃ se oxiduje až na Sb₂O₅. Tvorba rutilové struktury začíná při 850-870 ₂C. K vzniku žluté barvy dochází však až při vyšší teplotě, různící se značně podle druhu TiO₂. Nejdříve se vybarvuje Pretiox AV 01, resp. AV 03, nejvyšší teploty vyžaduje rutilový typ Pretiox RD 40. Jsou vyhodnoceny aktivační energie rutilizačního pochodu a pochodu vzniku zbarvení pigmentu. S ohledem na barvu pigmentu v glazuře a na reaktivitu použitého TiO₂ pro vznik barvy je nejvhodnější TiO₂ Pretiox AV O1, popřípadě AV 03.


PDF (0.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact