ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (3) 265 - 271 (1985)


POUŽITIE PROGRAMOVATEĽNÉHO KALKULÁTORA PRE KRESLENIE RTG DIFRAKČNÝCH ZÁZNAMOV
 
Škrobian Milan, Havlík Tomáš
 
Katedra kovohutníctva, Hutnícka fakulta, Vysoká škola technická, Švermova 9/A, 043 85 Košice, SK

V práci je navrhnutý algoritmus programu, umožňujúceho kreslenie teoreticky vypočítaných práškových difraktogramov jednotlivých fáz, alebo ich zmesí pomocou programovatelného kalkulátora EMG 666/B.


PDF (0.3 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact