ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (3) 273 - 288 (1985)


KVANTITATIVNÍ RTG DIFRAKČNÍ FÁZOVÁ ANALÝZA
 
Fiala Jaroslav
 
Ústřední výzkumný ústav Škoda, 316 00 Plzeň, CZ

V průběhu posledních patnácti let jsme svědky neustále rostoucího zájmu o určování fázového složení pomocí rtg difrakce [1-7]. Objevila se řada nových metod, ale také postupy, které jsou pouhou obměnou nebo kombinací metod již dříve používaných. Názvosloví tohoto oboru je značně nejednotné a tak se ztrácí přehled o tom, jaké jsou možnosti a omezení jednotlivých postupů a jejich specifické přednosti a nedostatky. Proto jsme v této práci provedli klasifikaci a přesné vymezení metod kvantitativní rtg difrakční fázové analýzy.


PDF (0.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact