ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (4) 309 - 314 (1985)


ROZKLAD MINERÁLU ZIRKONU
 
Trojan Miroslav, Šolc Zdeněk
 
Vysoká škola chemicko-technologická, Leninovo nám. 565, 532 10 Pardubice

Rozklad minerálu zirkonu australské provenience byl prováděn alkalic­kými tavivy - NaOH, KOH, LiOH, KHF₂, Na₂CO₃, Li₃BO₃ a směsí. NaOH-Na₂O₂ a KOH-NaOH - za různých teplot. S více než 94 % účinností rozkladu působily Na₂CO₃, KHF₂, KOH a odpadní směs KOH­-NaOH. Taviva KHF₂ však bylo třeba použít vzhledem k zirkonu v neúměrně velkých množstvích. Rozklad pomocí Na₂CO₃ zase vyžadoval použití teplot tavení okolo 1000 °C. V případě KOH a směsi KOH-NaOH stačilo k roz­kladu zirkonu teploty 700 resp. 800 °C a jako nejvhodnější se ukázalo jejich použití v množství odpovídajícím poměru n(KOH)/n(ZrSiO₄) resp. n(KOH-NaOH)/n(ZrSiO₄) rovným 2,5/1.


PDF (0.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact