ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (4) 325 - 334 (1985)


METODA VTISKU KULIČKY A JEJÍ APLIKACE PŘI HODNOCENÍ VLIVU KAPALNÝCH PROSTŘEDÍ NA PŘÍDRŽNOST SVARU SKLA
 
Schnapp Jürgen Dieter 1, Winde Harald 2, Köhler Günter 1
 
1 Section Technologie Jur den wissenschaftlichen Gerätebau, Ernst-Thalmann-Ring 32, DDR 6900 Jena
2 Sektion chemie, Lessingstrasse DDR - 6900 Jena

K hodnocení pevnosti svaru a vlivu kapalných prostředí na proces sváření byla aplikována metoda vtisku kuličky. Po docílení Hertzova kuželového záprasku je rozpraskaný povrch opětně staven v následující tepelné operaci. Rozdíl v délce trhlin před svářením a po něm je měřítkem tvorby spoje, Zá­vislost této hodnoty na teplotě vykazuje charakteristický průběh, jenž souvisí s desorpčními procesy. Proces svařování je možno podstatné zintenzivnit kapalným prostředím na povrchu skla, Zejména se uplatňují příznivě látky se silným vzájemným působením na povrchu (EDA - působení a vzá­jemné působení vodíkových můstků). Látky působící na povrch skla zlepšují pevnost svaru nejlépe v bezvodém stavu. Metodou vtisku kuličky lze zjistit optimální teplotu i tepelnou a chemickou úpravu při svařování skel bez mezivrstvy.


PDF (0.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact