ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (4) 335 - 342 (1985)


MOŽNOSTI SNÍŽENÍ TEPLOTY AUTOKLÁVOVACÍHO PROCESU PŘI VÝROBĚ PÓROVITÝCH BETONŮ
 
Šauman Zdeněk
 
Katedra technologie výroby stavebních hmot, Vysokého učení technického, Gorkého 7, 602 00 Brno

Síranové ionty příznivě ovlivňují tvorbu 11 Å-tobermoritu, avšak při jejich vyšším obsahu vzniká hydroxyl-ellestadit (Ca₁₀(SiO₄)₃(SO₄)₃(OH)₂), který nevykazuje pojivové vlastnosti ve směsi pro výrobu pórovitých betonů při použití elektrárenského popílku. Zjištěny podmínky omezující jeho vznik volbou nižši teploty autoklávovacího cyklu při vhodném složení suroviny.


PDF (0.9 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact