ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (1) 27 - 34 (1984)


EXPANZE PORTLANDITU PŘI TVRDNUTÍ BEZSADROVCO­VÝCH PORTLANDSKÝCH CEMENTŮ
 
Škvára František, Barták Jaroslav, Zbuzek Bořivoj
 
Společná laboratoř pro chemii a technologii silikátů CSAV a VŠCHT, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Přídavkem plastifikátoru se zpomalujícími účinky (např. ligninsulfonanu a sody) lze ovlivňovat počátek hydratačních pochodů suspenzí umletého port­landského slínku (bezsádrovcového cementu). U bezsádrovcových cementů s měrným povrchem 250 až 450 m²/kg prodlužování počátku tuhnutí, zejména zvyšováním koncentrace plastifikátoru, vyvolává expanzní objemové změny, které se projevují škodlivě poklesem pevnosti již po 2 až 7 dnech. Expanzi lze čelit snížením poměru plastifikátor:Na₂CO₃ nebo urychlením hydratačního pro­cesu zvýšením teploty, případně zvýšením měrného povrchu cementu. Lze se domnívat, že příčinou expanze je růst krystalů portlanditu.


PDF (1.2 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact