ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (1) 47 - 56 (1984)


TEPELNĚ ODRAZNÉ VRSTVY NA SKLE
 
Kavka Jan
 
Státní výzkumný ústav sklářský, Škroupova 957, 501 92 Hradec Králové

Tepelným rozkladem aerosolu resp. par vhodných sloučenin cínu byly na povrchu skla vytvořeny transparentní tenké vrstvy oxidu cíničitého, dopovaného fluórem a antimonem. Při tloušťce vrstvy řádově stovky nm měly vzorky IČ od­razivost přes 70 % a zároveň jen nepodstatně snížený viditelný prostup. Přitom maximum odrazivosti leží ve spektrální oblasti 8-12 µm, což odpovídá maximu energie záření černého tělesa o teplotě kolem 20 °C. Vrstvy je tedy možno použít v izolačních sklech pro odraz tepelného zářeni od oken zpět do místnosti, a tím ke snížení tepelných ztrát.


PDF (1.1 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact