ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (1) 87 - 96 (1984)


NOVÁ METODA ANALÝZY PLYNŮ UVOLNĚNÝCH TERMICKÝM ROZKLADEM (EGA)
 
Koller Aleš
 
Výzkumný ústav elektrotechnické keramiky, Pospíšilova 281, 500 64 Hradec Králové

Byla sestavena aparatura na termickou analýzu plynů vznikajících rozkladem pevných látek. Indikace se provádí čidlem z pevného zirkoničitého elektrolytu. Je možné určit v uvolňovaných plynech kyslík, spalitelné látky, H₂O a kyselé plyny. Metoda je dokumentována rozborem oxidu stříbra, kaolínu, bentonitu, hydroxidu hlinitého, sádry, uhličitanu hořečnatého, dolomitu, hnědého a černého uhlí.


PDF (0.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact