ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (1) 83 - 86 (1984)


NEPŘÍMÉ NAPÁJENÍ ELEKTRODY V TAVENINĚ ZA VYSOKÝCH TEPLOT
 
Matěj Jiří
 
Společná laboratoř pro chemii a technologii silikátů ČSAV a VŠCHT, Suchbátarova 5, 166 28 Praha

Metoda nepřímého napájení kovové elektrody v tavenině elektrickým proudem při laboratorním výzkumu umožňuje rychlé a citlivé vyhodnocení velikosti koroze, a to jako hmotnostního úbytku proudově zatížené elektrody.


PDF (0.3 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact