ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (1) 57 - 66 (1984)


KVANTITATIVNÍ FÁZOVÁ ANALÝZA KERAMICKÝCH POVLAKŮ SEPAROVANÝCH Z TRANSFORMÁTOROVÝCH PLECHŮ
 
Had Jiří 1, Vlasáková Libuše 1, Adamus Petr 2
 
1 Státní výzkumný ústav ochrany materiálu G. V. Akimova, 250 97 Praha 9-Běchovice
2 n. p. Válcovny plechu, 738 05 Frýdek-Místek

Byla vypracována metodika rentgenografického stanovení obsahu olivinické fáze, fáze Mg(PO₃)₂ a amorfní fáze v keramických povlacích separovaných z transformátorových plechů metodou rozpouštění kovového materiálu v alkoholickém roztoku brómu. Metodika, založená na principu použití vnitřního standardu, byla ověřena na modelových směsích a použita při sledování fázového složení tuzemských keramických povlaků a jejich porovnání s etalonovými vzorky.


PDF (1.2 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact