ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (1) 67 - 79 (1984)


STANOVENÍ ŽELEZA A TITANU VE SKLÁŘSKÉM PÍSKU PO ROZKLADU PARAMI KYSELIN
 
Šulcek Zdeněk 1, Mužík Luboš 2
 
1 Ústřední ústav geologický, Malostranské nám. 19, 118 21 Praha 1
2 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 400 30 Ústí n. L.

Základním stanovením pro určení kvality sklářského písku je stanovení obsahu železa. V této práci byl studován rozklad sklářského písku parami kyselin za zvýšené teploty a tlaku v navržené nádobě PTFE. Směs par kyselin chlorovodíkové a fluorovodíkové se ukázala jako nejvhodnější pro studovaný rozklad. Při rozkladu vznikající H₂SiF₆ je transportována do vnitřního prostoru PTFE nádoby a rozpouští se v kapalné fázi (kyselinách). Pevný zbytek je snadno rozpustný ve zředěné kyselině nebo ve vodě. V předložené práci je uveden pracovní postup používaný při rozkladu sklářských písků. Vhodnost metody je doložena výsledky chemických rozborů standardních referenčních materiálů.


PDF (1.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact