ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (2) 147 - 191 (1984)


EMANAČNÍ TERMICKÁ ANALÝZA A JEJÍ POUŽITÍ
 
Balek Vladimír
 
Ústav jaderného výzkumu ČSKAE, 250 68 Řež

V běžných stopovacích metodách se používají radioaktivní atomy v nepatrných koncentracích jako indikátory chemického chování prvků izotopických s radio­aktivními atomy. Radioaktivní inertní plyny mohou kromě toho ještě sloužit jako univerzální indikátory stavu pevných látek a jeho změn. Inertní plyn včleněný do pevné látky může být použit pro sledování fyzikálních a chemických procesů v ní probíhajících, popřípadě ke studiu chemických interakcí pevné látky s okolím.


PDF (4.2 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact