ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (2) 141 - 146 (1984)


VÝVOJ TEPLOTNÍHO PROFILU V KERAMICKÉM TĚLESE
 
Havrda Jiří, Novotná Eva, Oujiří František
 
Vysoká škola chemicko-technologická, Katedra technologie silikátů, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Je proveden numerický výpočet vývoje teplotního profilu v tělese tvaru desky, který je porovnán s experimentálně stanoveným. Bylo zjištěno, že závislost koeficientu teplotní vodivosti na teplotě lze v podmínkách binární směsi zanedbat. Výsledky potvrdily spolehlivost koeficientu teplotní vodivosti stanoveného metodou dvou tepelných zdrojů.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact