ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (2) 109 - 114 (1984)


ZÁVISLOST MĚRNÉ TEPELNÉ VODIVOSTI VLÁKNITÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA TEPLOTĚ A OBJEMOVÉ HMOTNOSTI
 
Kutzendörfer Jaroslav
 
Vysoká škola chemicko-technologická, Katedra technologie silikátů, 166 28 Praha 6, Suchbátarova 5

Na základě představy, že měrná tepelná vodivost vláknitých materiálů se skládá ze složky radiační, přestupu tepla kondukcí v plynné fázi a kondukcí v pevné fázi, je odvozen semiempirický vztah pro závislost měrné tepelné vodivosti na teplotě a objemové hmotnosti. Platnost vztahu je ověřena pro publikovaná data v rozsahu objemových hmotností 48-384 kg m-3 a teplot 315-1095 °C.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact