ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (2) 123 - 134 (1984)


STANOVENÍ OBSAHU KYSELIN V PROSTŘEDÍ K CHEMICKÉMU OPRACOVÁNÍ SKLA POMOCÍ FLUORIDOVÉ SELEKTIVNÍ ELEKTRODY
 
Marešová Alena
 
Výzkumný ústav užitkového skla, ul. Petra Vávry 403, 473 19 Nový Bor

Zjišťovalo se, zda v systému (A) H₂O-H₂SO₄-H₂SiF₆ a systému (B) H₂O-H₂SO₄-HF-H₂SiF₆ může být přítomna H₂SiF₆ v závislosti na teplotě a obsahu H₂SO₄ a HF. Bylo prokázáno, že v systému (B), který obsahuje 3-5,5 % hmot. HF je obsah H₂SiF₆ stabilizován při obsahu H₂SO₄ ˂ 60 % hmot. v širokém rozsahu teplot 20-70 °C. Z toho hlediska jsou vyhodnoceny dříve publikované metody rozboru kyselinových lázní k chemickému leštění skel. Byl navržen postup, který fluoridovou ISE stanovuje obě fluór obsahující kyseliny, a tím odstraňuje chyby stanovení obsahu HF a H₂SO₄. Tyto chyby vznikají při zanedbání obsahu H₂SiF₆, což doporučovaly některé dříve publikované práce.


PDF (1.2 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact