ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (2) 115 - 122 (1984)


POLAROGRAFICKÉ STANOVENÍ STOPOVÝCH MNOŽSTVÍ PLATINY V TENKÝCH GRANÁTOVÝCH VRSTVÁCH
 
Novák Josef, Vyhlídka Pavel, Zemanová Dagmar
 
Fyzikální ústav ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha 8

Po převedení granátové vrstvy do roztoku se platina vyredukuje z kyselého prostředí na fólii hliníku. Po rozpuštění fólie se obsah platiny stanoví polarograficky na základě vzniku katalytické vlny iontu platiny a chelatonem 3 (EDTA) nebo kyselinou dithylentetraminpentaoctovou (DTPA) při -1,2 V (SKE) v prostředí tlumeném octanem sodným. Postup umožňuje stanovit 0,1-20 μg Pt/100 ml s relativní chybou 2,5 %,


PDF (0.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact