ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (3) 209 - 221 (1984)


VLIV KAPALNÝCH PROSTŘEDÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA
 
Schnapp Jürgen Dieter 1, Winde Harald 2, Blobel Harald 1, Glatzel Magdalena 2
 
1 Sektion Technologie fur den wissenschajtlichen Geriitebau
2 Sektion Chemie Friedrich-Schiller-Universitilt Jena, DDR-6900-Jena

Tekutá média působí různým způsobem na mechanické vlastnosti povrchu skla. Metodou vtisku kuličky byla zkoumána tvorba a růst trhlinek u tří optic­kých skel a skelně krystalické hmoty při současném působení vodných roztoků povrchově aktivních látek a tekutin s různou proton-akceptorovou schopností. Různá média působí na tvorbu a růst trhlinek kuželovitého Hertzova lomu různým způsobem. Existuje souvislost mezi délkou trhlin a proton-akceptorovou schopnosti; složení skla má podstatný vliv. Ze vztahu mezi tloušťkou a délkou trhlinek bylo možné vypočítat relativní energii lomu. V případe skelně krystalické hmoty působí ještě mechanismus brzdění růstu trhlinek. Předložené výsledky jsou důležité pro technologické postupy obrábění silikátových materiálů.


PDF (1.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact