ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (3) 223 - 235 (1984)


PŘÍPRAVA MODRÉHO KERAMICKÉHO PIGMENTU TYPU Zr1-xVxSiO4
 
Trojan Miroslav, Šolc Zdeněk
 
Vysoká škola chemickotechnologická, 532 1O Pardubice

Byla zhodnocena bilance vanadu a jednotlivých složek mineralizátorů (fluoridů, chloridů, sodíkových iontů) při přípravě pigmentu zirkonového typu ze tří různých oxidů zirkoničitých, v závislosti na teplotě výpalu výchozí směsi. Množství sledovaných komponent vyloužitelná z výpalků, v porovnání s jejich obsahy zachycenými ve struktuře vznikajícího křemičitanu zirkoničitého, ukazují na jejich značné těkání během výpalu. Molární poměry iontů zachycených v křemičitanu umožňují vysvětlit jejich vazbu formou substitučních poruch v zirkonové struktuře.


PDF (1.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact