ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (3) 249 - 260 (1984)


RENTGENOSPEKTRÁLNÍ ANALÝZA SILIKÁTŮ NA TENKÝCH VRSTVÁCH
 
Ersepke Zdeněk, Jahodová Aloisie, Krajíčková Marie, Švardalová Bohumila
 
Výzkumný a zkušební ústav, Nová huť K. G. n. p., 707 02 Ostrava

Popsaná expresní metoda dosahuje spolehlivých výsledků u homogenních materiálů, u nichž všechna zrna mají totéž složení. Splnění této podmínky lze snadno testovat na základě hodnot poměrných intenzit jednotlivých prvků na tenké/tlusté vrstvě a jejich závislosti na vlnové délce. Metoda je vhodná pro analýzu skla, keramiky, strusek, popelů, minerálů i práškových slitin. Snadno ji lze využít pro kontinuální analýzu a řízení technologie.


PDF (1.2 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact