ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (4) 327 - 338 (1984)


HODNOCENÍ VÝCHOZÍCH LÁTEK PRO VÝROBU FERITŮ EMANAČNÍ TERMICKOU ANALÝZOU

I. Reaktivita oxidů Fe2₂O₃ a ZnO


 
Balek Vladimír
 
Ústav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

Na příkladu směsi oxidů ZnO-Fe₂O₃ je ukázána možnost použití emanační termické analýzy ke sledování průběhu reakce ve výchozí směsi pro přípravu feritů a k rozlišení rozdílů v reaktivitě jednotlivých komponent. Při použití emanační termické analýzy byly charakterizovány rozdíly v reaktivitě výchozích oxidů ZnO a Fe₂O₃, způsobené různou teplotou jejich zpracování a různou chemickou historií Fe₂O₃. Bylo zjištěno, že reaktivita vzorků Fe₂O₃ klesá s teplo­tou předběžného zpracování, zatímco u ZnO je tomu naopak. Výsledky ETA jsou srovnávány s výsledky běžně používaných způsobů pro hodnocení reakti­vity práškových materiálů, měřením měrného povrchu a katalytické aktivity. Ze srovnání těchto výsledků vyplynulo, že údaje ETA lépe odpovídají chování látek v průběhu technologického zpracování než např. měření měrného povrchu adsorpční metodou.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact