ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (4) 339 - 348 (1984)


ZPEVŇOVÁNÍ SKLA SIMAX VÝMĚNOU IONTŮ
 
Maryška Martin
 
Společná laboratoř silikátů ČSAV a VŠCHT, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Byla sledována pevnost v ohybu trubic ze skla Simax před a po interakci s taveninou KNO₃ v rozmezí teplot 400-500 °°C. Čas expozice se měnil od jedné do šesti hodin. Výměnou iontů v povrchové vrstvě (Na ↔ K) vznikne tlakové napětí a dojde ke zpevnění, které závisí na teplotě a době expozice. Na trubicích bylo dosaženo při optimálních podmínkách o 60 % vyšší pevnosti v ohybu.


PDF (1.0 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact