ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (4) 367 - 376 (1984)


HOMOGENIZAČNÍ A INTENZIFIKAČNÍ ÚČINEK ELEKTRICKÉHO PŘÍHŘEVU VE SKLÁŘSKÝCH TAVICÍCH PECÍCH
 
Kasa Stanislav, Staněk Jaroslav
 
Katedra technologie silikátů, Vysoká škola chemicko-technologická, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Nejdůležitější intenzifikační a homogenizační prostředky ve sklářské tavící peci jsou ty, které správně ovlivňují a usměrňují proudění skloviny. Charakter proudění ve sklářské peci je popsán pomocí metody vzruchu a odezvy. Proces homogenizace je popsán na základě dvou dějů, mísením odběrových a cirkulačních proudů a difúzí. Nejúčinnějším intenzifikačním a homogenizačním prostředkem ve sklářské peci je elektrický příhřev, jehož technologický význam je uveden v závěru.


PDF (1.0 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact