ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (1) 63 - 68 (1983)


ROZDĚLENÍ VELIKOSTÍ ČÁSTIC V CEMENTÁŘSKÝCH SUROVINOVÝCH MOUČKÁCH
 
Hložek Milan, Pospíšil František
 
Výzkumný ústav stavebních hmot, Hněvkovského 65, 617 00 Brno-Komárov

Bylo určováno rozdělení velikostí částic cementářských surovinových mouček a jejich sialitických komponent. Výsledky měření prokázaly vyrazné rozdíly zrnitosti sialitických složek ve studovaných surovinových moučkách, jejichž zrnilosti jsou vzájemně jen málo odlišné. Měření byla provedena elektrovodivostní metodou, přístrojem Coulter Counter.


PDF (0.3 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact