ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (1) 31 - 38 (1983)


TEORETICKÁ MERNÁ POTREBA TEPLA PRE TAVENIE NIEKTORÝCH PRIEMYSELNÝCH SKIEL II
 
Kosa Ladislav 1, Kazda Karol 2, Kříž Mojmír 2, Proks Ivo 1
 
1 Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 5, 842 36 Bratislava
2 Výskumný a vývojový ústav sklársky, ul. SNP 20, 912 50 Trenčín

Postupom opísaným v prvej častí sa stanovili teplotné závislosti teore­tickej mernej potreby tepla (Δhmelt) pri tavení bezalkalického boritokremičitého skla, alkalického boritokremičitého skla, krištáľového skla a olovnatého krištálu, pripravených zo suchého kmeňa. Tie isté závislosti sa určili pre tavenie uvedených skiel a obalového bieleho skla, utavených z vlhkej vsádzky.


PDF (0.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact