ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (1) 73 - 83 (1983)


METODIKA K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO SLOŽENÍ OCHRANNÉHO VOSKOVÉHO KRYTU PRO ZDOBENÍ UŽITKOVÉHO SKLA LEPTACÍ TECHNIKOU
 
Šašek Ladislav, Meissnerová Hana, Bicek Zdeněk
 
Vysoká škola chemicko-technologická, katedra technologie silikátů, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Metodou kráceného faktorového experimentu byl určen význam jednotlivých složek ochranného voskového krytu na jeho vlastnosti (snadnost smývání a rytí, možnost podleptání, trhání krytu při rytí a ostrost linky vyleptaného vzoru) a stanoveny regresní rovnice pro výpočet hodnocení uvedených vlastnosti ze složení ochranného voskového krytu. Analytickým řešením uvedené soustavy rovnic bylo určeno složení ochranného voskového krytu s optimálními vlastnostmi.


PDF (1.2 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact