ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (2) 115 - 128 (1983)


K URČOVÁNÍ MŘÍŽKOVÝCH PARAMETRŮ POLYKRYSTALICKÝCH LÁTEK
 
Hájek Bohumil, Ondráček Jan
 
Katedra anorganické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Byl navržen postup vycházející ze statistické metody H. Lipsona [1], který zpracovává rentgenogram práškového vzorku na funkci, z jejíhož průběhu lze přímo, bez ohledu na soustavu látky, určit buď všechny nebo část jejich mřížkových parametru. Postup je použitelný k určování mřížkových parametru látek z méně kvalitních rentgenografických záznamu. (ΔΘ ˃ 0,01°).


PDF (1.2 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact