ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (2) 129 - 135 (1983)


POVRCHOVÁ KYSLOSŤ A KATALYTICKÁ AKTIVITA MONTMORILLONITU
 
Žigo Ondrej, Horváth Ivan
 
Ústav anorganickej chémie, Centrum chemického výskumu SAV, Dúbravská cesta 5, 842 36 Bratislava

Sledovalo sa pôsobenie tepelnej a chemickej úpravy montmorillonitu Jel­šový Potok a Askangel na kyslé vlastnosti povrchu a katalytickú akti­vitu pri polymerizácii styrénu. Ukázalo sa, že najlepšie výsledky sa dosiahnu s Mg ako vymenitelným katiónom. Diskutuje sa vplyv tepelnej úpravy, vymenitelného katiónu, ako aj kyselinovej aktivácie na zmeny vlast­ností montmorillonitu.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact