ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (4) 343 - 353 (1983)


PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ KERAMICKÉHO TĚSTA
 
Lach Vladimír 1, Topolánek Alois 2
 
1 Vysoké učení technické, Stavební fakulta, Gorkého 7, 662 38 Brno
2 Přerovské strojírny, n. p. 750 53 Přerov

Původní přístroj pro stanovení reologických vlastností plastického keramického těsta je postaven na principu kapilární reometrie. Přístroj umožňuje standardní přípravu zkušebních tělísek a provedení zkoušky plastické suroviny ti rozsahu běžných provozních konzistencí při dodržení zvolené teploty. Výsledek je zaznamenáván souřadnicovým zapisovačem ve formě pseudoreogramu - je ukázán způsob jeho přepočtu na reogram a interpretace konzistenční rovnicí. Dále je naznačen strukturně reologický přístup na základě Sobotkova reologického modelu plastického těsta.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact