ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (4) 321 - 332 (1983)


MĚŘENÍ NAPĚTÍ A TLOUŠŤKY POVRCHOVÉ TLAKOVÉ VRSTVIČKY ZPEVNĚNÝCH SKEL STRATOREFRAKTOMETREM A POLARIZAČNÍM MIKROSKOPEM
 
Novotný Vladimír
 
Státní výzkumný ústav sklářský, Škroupova 957, 501 92 Hradec Králové

Byly porovnány výsledky měření napětí a tloušťky povrchové tlakové vrst­vičky chemicky zpevněných skel stratorefraktometrem a polarizačním mikro­skopem pro 5 typů skel. Byly určeny podmínky, za nichž lze měření stratore­fraktorem provádět, a rozdíly mezi hodnotami naměřenými porovnávanými metodami. Z pozorování vyplývá, že stratorefraktometrická metoda, kterou lze proměřovat velké nerozřezané vzorky, je rychlejší a méně pracná, a11šak méně univerzální než měřeni v polarizačním mikroskopu.


PDF (1.0 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact