ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (1) 21 - 34 (1981)


ELEKTRICKÁ VODIVOST KŘEMIČITÝCH SKEL A SKLOVIN
 
Šašek Ladislav, Meissnerová Hana
 
Vysoká škola chemicko-technologická, Katedra technologie silikátů, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Byla provedena aplikace volnoobjemové teorie na teplotní závislost elektrické vodivosti vícesložkových skel a sklovin. V teplotním intervalu nad transformační teplotou vystihuje rovnice volnoobjemová lépe naměřené hodnoty nežli rovnice arrheniovská, neboť v tomto teplotním intervalu se dá předpokládat, že změna relativního volného objemu f probíhá lineárně.


PDF (1.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact