ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (1) 35 - 44 (1981)


ZMĚNY HUSTOTY PŘI TVRZENÍ SKLA A PŘI VYHŘÍVÁNÍ TVRZENÉHO SKLA
 
Novotný Vladimír, Kavka Jan
 
Státní výzkumný ústav sklářský, Škroupova 957, 501 92 Hradec Králové

Byla stanovena závislost změn hustoty tabulového skla Fourcault na jeho stupni tvrzení (obr. 1). Změny hustoty způsobené rozdílným tvrzením jsou menší než běžné kolísání hustoty v průběhu výroby, proto tvrzení nelze kontrolovat pouze měřením hustoty vytvrzených výrobků. I při zachování konstantní teploty vyhřátí by bylo nutné měřit ještě hustotu téhož výrobku vychlazeného standardním způsobem. U tabulového skla Fourcault a boritokřemičitého skla Simax byla změřena relaxace napětí a hustoty při teplotách 200-400 °C a době do 250 h. Až do teplot 350 °C a doby 250 h lze průběh relaxace těchto veličin vyjádřit logaritmickou funkcí (4). V této teplotní a časové oblasti platí mezi napětím a hustotou lineární vztah (1), přičemž rychlost růstu hustoty je zhruba o 3 řády nižší než rychlost poklesu napětí. Měřené změny hustoty lze pomocí vztahu (5) přepočíst na změny reziduální fiktivní teploty.


PDF (1.0 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact