ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (1) 49 - 53 (1981)


TEPLOTNÁ ZÁVISLOSŤ ŠTANDARDNEJ GIBBSOVEJ ENERGIE REAKCIE 7/2 Ca₃(CrO₄)₂ ↔ 2 Ca₅(CrO₄)₃ + 1/2 CaCr₂O₄ + O₂
 
Havlica Jaromín, Pánek Zdeněk
 
Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 5, 809 34 Bratislava

Dynamickým a statickým meraním rovnovážnych parciálnych tlakov kyslíka sa v teplotnom intervale 1 323 až 1 473 K študovala, teplotná závislost' zmeny štandardnej Gibbsovej energie reakcie

7/2 Ca₃(CrO₄)₂ = 2 Ca₅(CrO₄)₃ + 1/2 CaCr₂O₄ + O₂.

Rtg. difrakčná a mikroskopická analýza vzoriek temperovaných v blízkosti rovnovážnych podmienok (Trovn., pO₂, rovn.) potvrdila vznik zlúčeniny Ca₅(CrO₄)₃ a kalciumchromitu CaCr₂O₄. Teplotná závislosť zmeny štandardnej Gibbsovej energie študovanej reakcie v uvedenom teplotnom intervale má tvar

ΔG°r = 250 507 - 139,1 . T [J.mol-1],

s = 1 955 J.mol-1.


PDF (0.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact