ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (3) 215 - 225 (1981)


VLIV OBSAHU ŽELEZA NA PRŮBĚH ODPOROVÉ ANOMÁLIE POLOVODIVÉHO POLYKRYSTALICKÉHO BaTiO₃
 
Horský Miroslav, Pospíšil Zdeněk
 
Výzkumný ústav elektrotechnické keramiky, 500 64 Hradec Králové, Pospíšilova 281

Polovodivý heterovalentně substituovaný titaničitan barnatý je velmi citlivý na množství přimísenin, které buď vyvolávají polovodivost typu n nebo působí na vytváření intergranulární bariéry. Na výstavbu intergranulární bariéry působí zvláště výrazně ionty Fe3+, které jsou obvykle běžnou nečistotou technických surovin. Na velmi čistém BaTiO₃ heterovalentně substituovaném 0,2 at. % Sb3+ byl sledován vliv narůstajícího obsahu iontů Fe3+ na hodnotu měrného odporu a na jeho teplotní odporovou charakteristiku a proveden pokus o výklad tohoto jevu.


PDF (1.2 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact