ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (3) 227 - 236 (1981)


DVOJNÁSOBNÁ NUKLEÁCIA Li₂O . 2 SiO₂ A TiO₂ V SKLÁCH
 
Pach Ladislav
 
Chemickotechnologická fakulta SVŠT, Katedra chemickej technológie silikátov, 880 37 Bratislava, Jánska ul. 1

Sklá zloženia Li₂O . 2 SiO₂ a TiO₂ . 1,38 Na₂O . 1,38 B₂O₃ . 3,50 SiO₂ vykazujú odlišný priebeh jednoduchej a dvojnásobnej nukleácie. V lítnokremičitom skle dvojnásobná nukleácia pri teplotách T1 a T2 (T2 > T1) výrazne (až 100 x) zvyšuje rýchlosť nukleácie v neustálenom stave. Dvojnásobná nukleácia v titaničitom skle vplýva na fázové zloženie (anatas, rutil) a na počet kryštálov. Prvá nukleácia, ak trvá dostatočne dlho, určuje fázové zloženie a druhá nukleácia vplýva na počet nukleí.


PDF (1.0 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact