ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (3) 243 - 249 (1981)


MÖSSBAUEROVA SPEKTRA ŽULOVÝCH SKEL OBSAHUJÍCÍCH CÍN
 
Sítek Jozef 1, Štemprok Miroslav 2, Voldán Jan 3, Čičáková Olga 1
 
1 Katedra jadrovej fyziky a techniky Elektrotechnickej fakulty SVŠT, 880 19 Bratislava, Vazovova 5
2 Ústřední ústav geologický, 118 21 Praha 1, Malostranské nám. 19
3 Státní výzkumný ústav sklářský, 501 92 Hradec Králové, Škroupova 957

Byla měřena Mössbauerova spektra cínu čtyř skel syntetické žuly s přísadou Na₂O . 2 SiO₂ a SnO₂ a jednoho skla přírodní žuly se stejnými přísadami. Spektra se skládají z intenzívnější složky, která odpovídá Sn4+, a méně intenzívní patřící Sn2+. Rozdílný podíl alkálií neovlivňuje charakter spekter cínu. Cín je patrně vázán ve sklech na křemík a kyslík podobně jako v alkalických křemičitých sklech.


PDF (0.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact