ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (3) 251 - 261 (1981)


PORTLANDSKÝ CEMENT BEZ SÁDROVCE
 
Škvára František 1, Zadák Zdeněk 2, Kolář Karel 3, Novotný Jaroslav 3
 
1 Společná laboratoř pro chemii a technologii silikátů ČSAV a VŠCHT, 166 28 Praha 6, Suchbátarova 5
2 VCHZ Synthesia n. p., Kolín
3 Katedra stavebních hmot fakulty stavební ČVUT, 166 27 Praha 6, Thákurova 7

Portlandský cement bez sádrovce, vyvinutý autory, lze definovat jako systém: slínek (běžného složení, umletý na měrný povrch 200-1000 m²/kg) – derivát ligninu - alkalický uhličitan nebo hydrogenuhličitan nebo hydroxid - H₂O. Tento cement se od stávajících portlandských cementů odlišuje v těchto vlastnostech: výbornou zpracovatelností při nízkém vodním součiniteli, nízkou pórovitostí zatvrdlého cementového kamene, vysokými krátkodobými i dlouhodobými pevnostmi (maximální pevnosti u kaší s w = 0,25 byly dosaženy 210-245 MPa, u malt s w = 0,30-0,35 120-138 MPa), schopností tuhnutí a tvrdnutí při nízkých teplotách až do -40 °C, schopností značného urychlení tvrdnutí malým nebo krátkodobým zvýšením okolní teploty a zvýšenou odolností vůči korozivnímu prostředí.


PDF (1.0 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact