ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (3) 263 - 275 (1981)


KOMPLEXNÍ TERMICKÁ ANALÝZA A JEJÍ VYUŽITÍ V KERAMICE
 
Pospíšil Zdeněk
 
Výzkumný ústav elektrotechnické keramiky, 500 64 Hradec Králové, Pospíšilova 281

V článku se popisuje úprava přístroje Derivatograph OD 102 pro současné snímání kontrakčně - dilatačních (smršťovacích) křivek vedle původních funkcí přístroje. K tomu slouží zvláštní snímač se samostatným válcovým vzorkem, zavedený do prostoru plochy. Čidlem je diferenční transformátor s pohyblivým jádrem, zavěšeným na horní základně vzorku. Vzorky je možno připravovat různou technologií. Na několika příkladech jsou ukázány možnosti použití této metody k výzkumu chování plastických surovin a k řízení režimu výpalu keramických hmot.


PDF (1.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact