ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 24, (1) 35 - 46 (1980)


DVOJROZMĚRNÝ MATEMATICKÝ MODEL CELOELEKTRICKY OTÁPĚNÉ SKLÁŘSKÉ VANY
 
Skřivan Miroslav, Štefan Jaroslav
 
Státní výzkumný ústav sklářský, Škroupova 957, 501 92 Hradec Králové

Pro studium fyzikálních poli ve sklovině je popsán numerický výpočet rozložení elektrického potenciálu, Jouleova elektrického výkonu, přenosu energie a rozložení teplot ve sklovině i ve stěnách pece a řešení pohybových rovnic. Je poukázáno na otázky stability a konvergence jednotlivých algoritmů.


PDF (1.1 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact