ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 24, (1) 59 - 80 (1980)


VÍCEFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PROUDOVÉ POLE VE SKLOVINĚ
 
Němeček Miloslav 1, Štefan Jaroslav 2, Skřivan Miroslav 2
 
1 Společná laboratoř chemie a technologie silikátu ČSAV-VŠCHT, 166 28 Praha 6, Suchbátarova 5
2 Státní výzkumný ústav sklářský, 5.01 92 Hradec Králové, Škroupova 597

Článek uvádí stručný přehled základních vztahů vyjadřujících vlastnosti střídavých vícefázových elektrických proudových polí v nemagnetickém elektricky vodivém prostředí a jejich využití s příklady, a výsledky numerické realizace pro sklovinu. Zavedení vhodných pojmů: lineárního pole, jeho parciálních proudů a parciálních ohmických odporů, jejichž síť je diskrétní náhradou elektricky vodivého kontinua mezi elektrodami, a metodicky původní aplikace principu superpozice, především na hranicích elektrického proudového pole, dovolily odvození původních vztahů popisujících základní elektrické a elektroenergetické veličiny. Tento teoreticky ucelený postup umožňuje nová numerická řešení, jejichž některé výsledky jsou v aplikační části článku ukázány, obohatí možnosti měření a experimentálního výzkumu a dovolí řešit složité úlohy interakce elektrického proudového pole s jeho napájecími zdroji.


PDF (3.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact