ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 24, (1) 81 - 90 (1980)


STANOVENÍ VÁPNÍKU A HOŘČÍKU V MAGNEZÍTECH A JEJICH SLÍNCÍCH POTENCIOMETRICKOU TITRACÍ S INDIKACÍ MĚDĚNOU NEBO STŘÍBRNOU IONTOVĚ SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU
 
Mokrá Zdena, Henek Milan
 
Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně, katedra chemie, Gorkého 7, 662 38 Brno

Je popsána rychlá titrační metoda stanovení vápníku a hořčíku v surovinách, které obsahují větší množství hořčíku. Stanovení obou složek se provádí chelometrickou titrací, při čemž indikátorem je buď měděná, nebo stříbrná iontově selektivní elektroda. Metody lze použít přímo v roztoku rozloženého vzorku bez předchozího oddělení ostatních složek. Byla ověřena její vhodnost pro sériové rozbory magnezitů.


PDF (0.9 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact