ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 36, (4) 233 - 239 (1992)


APLIKACE RENTGENOVE TENZOMETRIE NA KERAMICKÉ MATERIÁLY (in Czech)

APPLICATION OF X-RAY TENSOMETRY TO CERAMIC MATERIALS


 
Kraus Ivo
 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Břehová 7, 115 19 Praha 1


PDF (0.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact