ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 35, (2) 165 - 189 (1991)


THE USE OF ESR SPECTROSCOPY FOR STUDYING THE STRUCTURE OF GLASSES: PART II. ESR SPECTROSCOPY OF PARAMAGNETIC IMPURITIES IN GLASS (in Slovak)

POUŽITIE ESR SPEKTROSKOPIE PRI ŠTÚDIU ŠTRUKTÚRY SKIEL: II. ESR SPEKTROSKOPIA PARAMAGNETICKÝCH PRÍMESÍ V SKLÁCH

 
Pelikán Peter 1, Mazúr Milan 1, Valko Marián 1, Hulínová Hana 2, Liška Marek 2
 
1 Katedra fyzikalnej chemie, Chemickotechnologickafakulta, SVŠT, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
2 Spoločné laboratórium pre základný výskum skla CCHV SAV a VVÚS v Trenčíne, Trieda SNP 20, 912 50 Trenčín


PDF (1.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact