ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 31, Issue 4, 1987


Original Papers:

THE EFFECT OF GRAIN SIZE ON THE PROPERTIES OF PIEZOCERAMICS IN THE SYSTEM PbMg1/3Nb2/3O₃-PbTiO₃-PbZrO₃
Nejezchleb Karel, Kroupa František
(pages 289-298) PDF (3.6 MB)
 
STUDY OF BROWNMILLERITE PREPARED AT 1200 °C

II. Reactivity with Water


Drábik Milan, Smrčok Ľubomír, Števula Ladislav, Kaprálik Ivan,
(pages 299-307) PDF (0.9 MB)
 
VAPORIZATION OF SIMPLE SUBSTANCES USED IN GLASS MELTING

III. Vaporization of Sodium Tetraborate Melt


Hlaváč Jan, Plášil Ivan
(pages 309-315) PDF (0.6 MB)
 
APLIKACE TEORIE REGULÁRNÍHO IONOVÉHO ROZTOKU K VÝPOČTU KONCENTRAČNÍ ZÁVISLOSTI POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ OXIDICKÝCH TAVENIN

APPLICATION OF THE REGULAR IONIC SOLUTION THEORY FOR CALCULATING THE CONCENTRATION DEPENDENCE OF SURFACE TENSION OF OXIDIC MELTS


Bochňák Radim, Kalousek Jaroslav, Kupčák Jaroslav
(pages 317-322) PDF (0.5 MB)
 
RIEŠENIE STACIONÁRNEHO PRESTUPU TEPLA CEZ ROVINNÚ A VALCOVÚ STENU ITERAČNOU METÓDOU

SOLUTION OF STATIONARY HEAT TRANSFER THROUGH PLANAR AND CYLINDRICAL WALLS WITH THE USE OF THE ITERATION METHOD


Zábavník Viktor
(pages 323-332) PDF (0.8 MB)
 
RIEŠENIE STACIONÁRNEHO JEDNOROZMERNÉHO PRESTUPU TEPLA S UVAŽOVANÍM NELINEÁRNEJ TEPLOTNEJ ZÁVISLOSTI TEPELNEJ VODIVOSTI IZOLAČNÉHO MATERIÁLU V ZLOŽENEJ STENE

SOLUTION OF STATIONARY UNIDIMENSIONAL HEAT TRANSFER ASSUMING NON-LINEAR DEPENDENCE OF THERMAL CONDUCTIVITY OF INSULATING MATERIAL IN A SANDWICH WALL


Zábavník Viktor
(pages 335-344) PDF (1.1 MB)
 
SPEKTROGRAFICKÉ ŠTÚDIUM MATRIXOV NA BÁZE CEMENTU

SPECTROGRAPHIC STUDY OF MATRICES BASED ON CEMENT


Florián Karol, Pliešovská Natália
(pages 349-363) PDF (1.4 MB)
 
JEDNODUCHÁ PROGRAMOVÁ REGULACE PECÍ

SIMPLE PROGRAM CONTROL OF FURNACES


Dařbuján Josef, Šolc Zdeněk, Trojan Miroslav
(pages 365-369) PDF (0.4 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact