ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 32, Issue 3, 1988


Original Papers:

MAIN TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GLASS TANK MELTING ZONES FROM THE STANDPOINT OF THE COURSE OF THE MELTING PROCESS - PART 1. THEORY(in Czech)

HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ CHRAKTERISTIKY SKLÁŘSKÝCH TAVICÍCH PROSTORŮ Z HLEDISKA PRŮBĚHU TAVICÍHO PROCESU - Část I. Teoretická část

Němec Lubomír
(pages 193-201) PDF (0.8 MB)
 
STANOVENÍ STANDARDNÍ SLUČOVACÍ GIBBSOVY ENERGIE, ENTALPIE A ABSOLUTNÍ ENTROPIE HYDRATOVANÝCH SULFO- A KARBOALUMINÁTŮ VÁPENATÝCH

DETERMINATION OF STANDARD GIBBS ENERGY OF FORMATION, ENTHALPY OF FORMATION AND ABSOLUTE ENTROPY OF HYDRATED CALCIUM SULPHOALUMINATES AND CARBOALUMINATES


Šatava Vladimír
(pages 203-208) PDF (0.6 MB)
 
METODA PRO GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ PRŮBĚHU TEPLOTNÍ ZÁVISLOSTI VISKOZITY SKLOVIN NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ

GRAPHICAL PROCESSING OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF VISCOSITY ON CHEMICAL COMPOSITION OF GLASS MELTS


Šašek Ladislav, Míka Martin, Rada Miroslav
(pages 209-226) PDF (1.2 MB)
 
RELAXÁCIA ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ ELEKTROPORCELÁNOVEJ ZMESI V TEPLOTNOM ROZSAHU 20-250 °C

RELAXATION OF ELECTRICAL PROPERTIES OF ELECTROPORCELAIN COMPACTS OVER THE TEMPERATURE RANGE OF 20-250 °C


Trnovcová Viera, Kozík Tomáš, Mariani Emil, Štubňa Igor
(pages 233-240) PDF (0.7 MB)
 
MĚŘENÍ PRŮBĚHU TEPLOTY PŘI HYDRATACI ANORGANICKÝCH POJIV

MEASURING THE COURSE OF TEMPERATURE DURING HYDRATION OF INORGANIC BINDERS


Všetečka Tomáš, Hazdra Pavel, Všetečková Mirka
(pages 241-255) PDF (1.4 MB)
 
METODA VYTLAČOVÁNÍ PÓROVÉ VODY ZE ZATUHLÝCH CEMENTOVÝCH PRODUKTŮ

THE METHOD OF PORE WATER EXPRESSING OF HARDENED CEMENTITIOUS MATERIALS


Daňková Marcela
(pages 257-265) PDF (1.5 MB)
 
RYCHLÁ SEMIKVANTITATIVNÍ RENTGENOVÁ DIFRAKČNÍ ANALÝZA HLINITANOVÝCH CEMENTŮ

RAPID SEMIQUANTITATIVE X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF ALUMINA CEMENTS


Pekárek Dušan
(pages 267-271) PDF (0.5 MB)
 
SLINOVANIE MgO

MgO SINTERING


Palčo Štefan
(pages 273-285) PDF (2.1 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact