ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 32, Issue 4, 1988


Original Papers:

THE EFFECT OF FIRING TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF MODEL THICK-FILM RESISTORS

II. Critical Coefficients of the Percolation Theory


Kubový Alois
(pages 289-303) PDF (1.2 MB)
 
DETERMINATION OF THE CONSTITUTIVE EQUATION FOR A CERAMIC PASTE
Havrda Jiří, Trávníčková Jana, Oujiří František
(pages 305-312) PDF (0.7 MB)
 
HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY SKLÁŘSKÝCH TAVICÍCH PROSTORŮ Z HLEDISKA PRŮBĚHU TAVICÍHO PROCESU

Část II. Hlavní charakteristiky do okamžiku rozpuštění písku

MAIN TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GLASS TANK MELTING ZONES FROM THE STANDPOINT OF THE COURSE OF THE MELTING PROCESS

Part II. Main characteristics up to the moment of sand dissolving


Němec Lubomír, Laurentová Simona
(pages 313-330) PDF (1.3 MB)
 
VPLYV Ca(HCOOH)₂ A NaNO₃ NA HYDRATÁCIU CEMENTU PRI TEPLOTE -10 °C

THE EFFECT OF Ca(HCOO)₂ AND NaNO₃ ON THE HYDRATION OF PORTLAND CEMENT AT -10 °C


Slanička Štefan, Janotka Ivan, Frťalová Dana, Števula Ladislav
(pages 331-342) PDF (1.9 MB)
 
STANOVENÍ TEPLOTNÍ VODIVOSTI PLAZMOVĚ NANESENÝCH POVLAKŮ Al₂O₃ NA OCELOVÉ PODLOŽCE

DETERMINATION OF THERMAL DIFFUSIVITY OF PLASMA-SPRAYED ALUMINA COATINGS ON STEEL


Rudajevová Alexandra
(pages 343-350) PDF (0.6 MB)
 
THE REOLOGY OF CERAMIC PASTES
Havrda Jiří, Trávníčková Jana, Oujiří František
(pages 351-357) PDF (0.5 MB)
 
MOLEKULOVÁ DYNAMIKA A JEJ APLIKÁCIE PRI SKÚMANÍ ŠTRUKTÚRY A VLASTNOSTÍ SKIEL A SKLOTVORNÝCH TAVENÍN

MOLECULAR DYNAMICS AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF GLASS AND GLASS-FORMING MELTS


Liška Marek, Hatalová Beata, Bojko Grigorijevna Galina
(pages 359-380) PDF (2.1 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact